Projektblogg

Denna projektblogg handlar om Nordiska modellen och varumärket Nordiska Modellen. Domännamnet nordiskamodellen.se ägs av Johan Schlasberg.

Om varumärket Nordiska Modellen

Den 7 mars 2012 lämnade jag och Nordiska Rådet/Nordiska Ministerrådet in överklaganden (invändningar) till PRV mot att socialdemokratiska partiet fått beviljat varumärket Nordiska Modellen.

PRV gör därmed en förnyad granskning av varumärket Nordiska Modellen. Den görs inte av samma personer som beviljade varumärket i december 2011. Dialogen mellan parterna fortsätter till dess att den andra parten inte besvarar en inlaga inom av PRV föreskriven tid.

7 maj 2014

Jag har idag för andra gången skrivit till Kristdemokraterna (KD) och föreslagit att de snarast ska avsäga sig varumärket Verklighetens folk. KD fick detta ordpar beviljat i juli 2010 - reg nr 0411999 - och detta bidrog till att (S) fick godkänt Nordiska modellen.

3 maj 2014

Jag har nu skickat in ett överklagande till Patentbesvärsrätten av PRV:s avslag mot min invändning mot varumärket Nordiska modellen.

Jag skriver bland annat Det är min uppfattning att politiska partier inte ska ha rätt att erhålla varumärkesskydd annat än inom begränsade och tydligt kommersiella områden. Det var olyckligt att KD fick varumärket ”Verklighetens folk”, det vore olyckligt om Socialdemokratiska partiet fick behålla varumärket ”Nordiska modellen” och det blir direkt utmanande om Sverigedemokraterna skulle beviljas varumärkesrätt för ett ordpar som de – med hjälp av PR-konsulter – anser stödjer deras politik och som använts i detta syfte.
Ladda ner mitt Överklagande.

10 mars 2014

PRV har beslutat att avslå de invändningar som mot varumärket Nordiska modellen som inkommit från Nordiska Ministerrådet/Nordiska rådet och Johan Schlasberg. Se PRV:s beslut .

15 januari 2014

Ett nytt beslut i ärendet förväntas komma från PRV i januari 2014.

30 maj 2012

Jag och Nordiska Rådet ska senast den 7 juli besvara socialdemokratiska partiets inlaga av den 11 maj till PRV, om vi så önskar.

Jag kommer att insända kompletterande information. För övrigt anser jag att det är ett svaghetstecken av (s) att inte kommentera de inkomna invändningarna.

11 maj 2012

Socialdemokratiska partiet inkom med två skrivelser till PRV angående invändningarna från Johan Schlasberg och Nordiska Rådet / Nordiska Ministerrådet.

Med anledning av invändning från Johan Schlasberg kommer här SAMAK:s yttrande, enligt 2 kap. 26 $ varumärkeslagen (2010:1877), över invändningen.

SAMAK hänvisar till tidigare ansökan med kompletteringar och beslut som svar pA invändningarna.

Socialdemokratiska Partiet /SAMAK lämnade ett likalydande svar på de invändningar som inkommit från Nordiska Rådet / Nordiska Ministerrådet.

13 april 2012

I dagens Svenska Dagbladet kan man redan på första sidan se en rubrik med stora bokstäver "President för den nordiska modellen". Artikeln handlar om Finlands president Sauli Niinistö som bl a säger att de nordiska länderna borde bli bättre på att marknadsföra den nordiska modellen som varumärke".

På tala om att socialdemokratiska partiet varumärkesskyddat den "Nordiska Modellen" säger Niinistö att han inte ser någon direkt koppling till socialdemokratin - Nej, det finns många människor som har byggt upp den nordiska modellen, det är inte beroende av politiska åsikter.

I artikeln nämns inget om att Nordisk Rådet/Nordiska Ministerrådet och Johan Schlasberg ingivit invändningar mot varumärkesregistreringen till PRV.

19 mars 2012

Den sökande - socialdemokratiska partiet - har nu av PRV fått ett föreläggande att senast den 14 maj besvara min invändning.

Eftersom det stått sä mycket felaktigheter i media om innebörden av varumärket Nordiska Modellen har PRV skrivit en informationstext i frågan. PRV:s kommentarer är mycket intressanta att jämföra med mediareferaten, men inte minst med vad den sökande själv säger.