Media om varumärket Nordiska Modellen

Svenska Dagbladet hade varumärket Nordiska Modellen som huvudtema i sin ledare söndagen den 26 februari 2012.

Det har varit relativt stor uppmärksamhet i media om varumärket Nordiska Modellen. Orsaken till detta är i första hand att TT gick ut med ett meddelande den 13 mars om att Nordiska Ministerrådet och Nordiska Rådet och en privatperson inkommit till PRV med invändningar mot varumärket Nordiska Modellen.

Eftersom det stått så mycket felaktigheter i media om innebörden av varumärket Nordiska Modellen har PRV skrivit en informationstext i frågan. PRV:s kommentarer är mycket intressanta att jämföra med mediareferaten, men inte minst med vad den sökande själv säger.

Artiklar i media

I en ledare i den danska tidningen Politiken skriver man

Det er tragikomisk, at de svenske socialdemokrater flytter en politisk idé over i den juridiske verden.

Artikeln inleds korrekt med att (s) fått varumärkesskydd för Nordiska Modellen, men sedan används ordet patent, vilket visar en av de allvarliga praktiska  följderna av en politisk organisation använder varumärkeslagstiftning som politiskt instrument.

Socialdemokratiska tidningen Folket skriver i sin ledare den 28 mars 2012

Men, att Socialdemokraterna väljer att varumärkesskydda ”nordiska modellen” säger en hel del om den politiska samtidsdebatten, där PR blir allt viktigare och politik allt mer perifert. Greppet är på många sätt ett demokratiskt lågvattenmärke som många fler än enkom de nordiska socialdemokraterna bär ansvar för. Minns att exempelvis Kristdemokraterna så sent som för något år sedan vandrade samma väg med sin slogan ”verklighetens folk”.

Magasinet Arena hade i sitt januarinummer 2013 en lång artikel av Per Svensson om striden kring varumärket Nordiska modellen och begreppets historia. I den refereras också till denna hemsida och hur den kom till.