Utveckling av den Nordiska Modellen

Uttrycket den nordiska modellen används och har använts i många olika sammanhang. Avsikten med denna sida är att efterhand ge en kort översikt och några referenser till några organisationer och aktörer som i vid mening kan sägas intressera sig för den Nordiska Modellen.

Från Nordisk till Svensk modell

Min egen grunduppfattning är att konceptet Nordiska modellen säkert har sin plats i ett internationellt perspektiv där man inte anser det mödan/medieutrymmet värt att skilja mellan de nordiska ländernas olika modeller. För utveckling av det svenska samhället vore det mer konstruktivt att fokusera på den Svenska modellen och dess framtid. Nostalgiska tillbakablickar kan vara både underhållande och ge populistiska politiska poäng, men det förhindrar nödvändig omvandling mer än vad det gör nytta.

Organisationer

I Dagens Nyheter den 31 januari 2012 publicerade Stefan Löfven och åtta andra ledande nordiska socialdemokrater sin syn på den Nordiska Modellen.

Inom det borgerliga lägret talar man om The Nordic Way och en skrift om denna presenterades på det stora mötet WEF-mötet (World Economic Forum) i Davos 2011. En uppdaterad version producerad för tankesmedjan Global Utmaning delades ut vid Northern Future Forum den 8 - 9 februari 2012 där den svenska regeringen var värd.

Här finns rapporten Den Nordiska Modellen på svenska i PDF-format.

Nordiska rådet

Institutioner och forskare inom universitet och högskolor

Center for Velfærdsstatsforskning på Syddansk Universitet

 

Tankesmedjor och andra intressenter

Global utmaning - svensk tankesmedja

IVA - Ingenjörsvetenskapsakademin - Projekt om Innovationer

FAFO och projektet NordMod

FAFO är en norsk stiftelse som grundades 1989 av norska LO som fackföreningsrörelsens centrum för forskning utredning och dokumentation. 1993 blev FAFO en stiftelse med en bredare krets av intressenter och bidragsgivare.

FAFO har fått i uppdrag av SAMAK - Samarbetsorganisationen för de nordiska socialdemokratiska parterna och fackföreningsrörelsen -  som betalar c:a 6.5 miljoner kronor  för en studie kring olika frågeställningar kring begreppet den Nordiska Modellen. Detta uppdrag har en hemsida NordMod2030.