PR och PRV

Varumärke och politik

Flera politiska partier har under senare år börjat utnyttja varumärkeslagstiftningen i politiska och agitatoriska syften. Det finns anledning att med Nordiska Modellen som exempel granska och diskutera om denna typ av registreringar är förenliga med lagstiftarens intentioner och att det idkas lite politisk självkritik.

Min invändning

Den är på närmare 2.000 ord - c:a 6 sidor - och finns här som Pdf. Läs min invändning

Dessa registreringar tillför inget och ger inget eller ett mycket ringa och diffust skydd i den politiska diskussionen. Däremot kan både debatt och analys skadas bland annat genom att folk i allmänhet är oklara över skillnaden mellan patent och varumärken och skyddsomfattningen av olika varumärken. Inger Segelströms kommentar nedan är ett utmärkt exempel på denna okunskap.

Att KD sökt och fått varumärkesskydd för verklighetens folk är föga ärofullt och visar med all tydlighet att regelsystemet kan brukas för annat än sina avsedda syften. Man kan notera att KD också beviljats skydd för verklighetens folk i klass 20 där Uppblåsbara reklamföremål ingår.

KD:s varumärkesregistrering av ordparet verklighetens folk  åberopas som en viktig referens av socialdemokratiska partiet som stöd för sin ansökan av Nordiska Modellen.

På sidan om media kan man bl a läsa att många nu refererar till att Socialdemokratiska partiet fått patent på ordparet Nordiska Modellen. Denna okunskap visar en av de i mitt tycke allvarliga konsekvenserna av varumärkesregistrering för politiska syften. Att ett parti varumärkesskyddar sitt namn eller en partisymbol är en helt annan sak.

Jag har skrivit till Kristdemokraterna och föreslagit att de överväger att avsäga sig sin varumärkesrätt för ordparet verklighetens folk.

Själva varumärkesansökan

Som framgår på PRV:s hemsida ansöker man om varumärkesskydd inom vissa utvalda områden  - dessa kallas klasser. Patent är en helt annan sak och har inget med varumärken att göra. Socialdemokraterna (Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti) har beviljats varumärkesskydd i klass 41 för Nordiska modellen. Nedan presenteras hela innehållet i denna klass.

Klass 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.

Förklaring
Klass 41 omfattar huvudsakligen tjänster utförda av personer eller institutioner med syfte att utveckla människors eller djurs mentala förmåga samt tjänster som avser att roa, underhålla eller fånga uppmärksamhet.

Denna klass omfattar särskilt:

  • tjänster avseende all form av utbildning av människor eller av djurdressyr;
  • tjänster vars främsta mål är att underhålla, roa eller förströ;
  • presentationer av visuellt arbete eller litteratur för allmänheten i kulturellt eller utbildningssyfte.    (Källa PRV om klass 41)

Inger SegelströmArtikel i Aktuellt i Politiken

Bilden visar Inger Segelström, ordförande i  nordiska arbetarrörelsens forum SAMAK, som visar upp vaumärkesintyget från PRV för Nordiska Modellen.

I denna artikel i Aktuellt i Politiken står följande Dragkampen om den nordiska modellen är avgjord, av Patent- och Registreringsverket. PRV har gett Socialdemokraterna varumärkesskydd på begreppet. – Det är väl lite snopet för den moderatledda regeringen, säger Inger Segelström, generalsekreterare på S nordiska organisation SAMAK.

Nordiska modellen är nu formellt ett varumärkesskyddat begrepp. Det betyder enligt PRV att ingen annan har rätt att använda det i sin marknadsföring. – Andra som vill använda det ska vara medvetna om att det är varumärkesskyddat nu.

Inger Segelström säger i artikelns slutrader att hon välkomnar alla i framtidsdebatten om den nordiska modellen.